Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a místní správa > Nařízení obce a obecně závazné vyhlášky

Nařízení obce a obecně závazné vyhlášky, směrnice, ceníky

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

OZV, Směrnice, ...

Název vyhlášky Účinnost
OZV 2008/1 - zrušující 5. 6. 2008 
OZV 2008/2 Pohyb psů na veřejném prostranství 5. 6. 2008
OZV 2008/3 Požární řád  
OZV 2008/6 Koeficient výpočtu daně z nemovitosti 5. 6. 2008
OZV 2012/1 - zrušující 18. 12. 2012
OZV 2015/1 Systém likvidace odpadu 11. 3. 2015
OZV 2015/2 Poplatek za komunální odpad 11. 3. 2015
OZV 2016/1 Podmínky pořádání akcí  
Pravidla pro poskytování dotací  
Příloha 1 - žádost o poskytnutí dotace  
Příloha 2 - vyúčtování dotace  
Provozní řád sportoviště 7. 9. 2015 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
OZV 2017/1 Školský obvod MŠ  
Program CJ01/2020 24. 2. 2020 
Souhlas s inkasem  
Žádost o poskytnutí návratné půjčky  
OZV 2020/2 Místní poplatek ze psů 12. 5. 2020
OZV 2020/2 Místní poplatek užívání veř. prostranství 12. 5. 2020
OZV 2020/3 Místní poplatek ze vstupného 12. 5. 2020
OZV 2020/4 - zrušující 12. 5. 2020
Návrh na pořízení změny ÚP Sedliště  
Zásady úhrady nákladů na pořízení změn ÚP Sedliště  
OZV 2021/1 Místní poplatek odpady 1. 1. 2022

 ceník nájmu KD od 2023.pdf