Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a místní správa > Nařízení obce a obecně závazné vyhlášky

Nařízení obce a obecně závazné vyhlášky, směrnice, ceníky

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

OZV, Směrnice, ...

Název vyhlášky Účinnost
OZV 2008/1 - zrušující 5. 6. 2008 
OZV 2008/2 Pohyb psů na veřejném prostranství 5. 6. 2008
OZV 2008/3 Požární řád  
OZV 2008/6 Koeficient výpočtu daně z nemovitosti 5. 6. 2008
OZV 2012/1 - zrušující 18. 12. 2012
OZV 2015/1 Systém likvidace odpadu 11. 3. 2015
OZV 2015/2 Poplatek za komunální odpad 11. 3. 2015
OZV 2016/1 Podmínky pořádání akcí  
Pravidla pro poskytování dotací  
Příloha 1 - žádost o poskytnutí dotace  
Příloha 2 - vyúčtování dotace  
Provozní řád sportoviště 7. 9. 2015 
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
OZV 2017/1 Školský obvod MŠ  
Program CJ01/2020 24. 2. 2020 
Souhlas s inkasem  
Žádost o poskytnutí návratné půjčky  
OZV 2020/2 Místní poplatek ze psů 12. 5. 2020
OZV 2020/2 Místní poplatek užívání veř. prostranství 12. 5. 2020
OZV 2020/3 Místní poplatek ze vstupného 12. 5. 2020
OZV 2020/4 - zrušující 12. 5. 2020
Návrh na pořízení změny ÚP Sedliště  
Zásady úhrady nákladů na pořízení změn ÚP Sedliště  
OZV 2021/1 Místní poplatek odpady 1. 1. 2022
ceník nájmu KD od 2023.pdf  
OZV 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - OZV 1-2023.pdf 1. 1. 2024
 Sedliště-konání akcí.pdf  20.6.2024
 Sedliště-místní koeficient.pdf  1.1.2025
Sedliště-MP za VP.pdf  20.6.2024
Sedliště-MP ze psů.pdf  1.1.2025
Sedliště-MP ze vstupného.pdf  20.6.2024
Sedliště-pohyb psů.pdf  20.6.2024
Sedliště-systém KO.pdf  20.6.2024