Výbory a komise

Složení výborů a komisí zřizovaných Obecním zastupitelstvem a starostou obce

 

Finanční výbor

předseda: Ing. Jakub Nitra

členové: Ing. Pavel Mojžíšek, Yvetta Weissmannová

 

Kontrolní výbor

předseda: Jaroslav Bednář

členové: Jaromír Haleš, Antonín Strumenský, Vítězslav Fojtík, Libor Kulhánek

 

Komise sociální a životního prostředí

předsedkyně: Ivana Zelinová

 

Komise pro občanské záležitosti

předsedkyně: Pavlína Mazáčová

 

Komise kultury:

předseda: MgA. Jiří Tesařík

členové: Mgr. Renáta Dorociaková, Libor Kulhánek