Obecní zastupitelstvo

Aktuální složení obecního zastupitelstva (2014 - 2018)

 

JMÉNO     VOLEBNÍ STRANA FUNKCE KONTAKT
Jaroslav Bednář         KSČM předseda kontrolního výboru
Jarmila Diblíková KDU-ČSL členka školské rady za zřizovatele  
Jaromír Haleš SEDLIŠŤANÉ 2014 člen kontrolního výboru  
Ing. Jaromír Krejčok KDU-ČSL dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva obce, starosta obce

724 180 637

Mgr. Lukáš Kubiena KDU-ČSL člen školské rady za zřizovatele
Pavlína Mazáčová SEDLIŠŤANÉ 2014 předsedkyně komise pro občanské záležitosti
Ing. Pavel Mojžíšek SEDLIŠŤANÉ 2014 člen finančního výboru  
Roman Mokroš KDU-ČSL dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva obce, místostarosta obce

739 073 630

Ing. Jakub Nitra KDU-ČSL předseda finančního výboru
MgA. Jiří Tesařík KSČM předseda komise kultury, člen školské rady za zřizovatele
Ivana Zelinová KDU-ČSL předsedkyně komise sociální a životního prostředí 721 531 259

Rozpočet obce

 

 

 

Usnesení zastupitelstva v období 2014-2018

 

 

 

Orgány obce ve volebním období 2014 - 2018 a obecní úřad

 

 

 

Směrnice, obecně závazné vyhlášky a formuláře