Klub důchodců

Klub důchodců v Sedlištích vznikl v roce 1977. Zapsaných osob bylo tehdy 150, na schůzkách se scházelo kolem 30 osob. Z počátku se věnovali společenským hrám. Jak se měnilo složení členů, přicházely i jiné zájmy. Jednou za rok se jezdilo na zájezdy.Členky Klubu vyšívaly a nepravidelně pořádaly výstavy svých prací, kam zvaly i okolní Kluby a místní obyvatele. Na oplátku se jezdilo na výstavy a různé akce do okolních Klubů. Naše kulturní skupina vlastní autorskou tvorbou vyplňuje klubová setkání a také vystupuje v okolních Klubech a na dalších akcích pořádaných obecními úřady. Dlouholetou a významnou tradicí se stalo tzv. "Chování basy" připravené členy Klubu pro Svaz zahrádkářů, vždy každý rok, a to v úterý před Popeleční středou, na konec masopustu. Na požádání vyjíždějí s programem i do sousedních míst.
V současné době je v Klubu důchodců 80 členů.Nejstarší a nemocné pravidelně navštěvujeme.
Schůzky Klubu se konají dvakrát měsíčně, 1. a 3. středu v měsíci. Dlouhodobě patří důchodci k nejaktivnějším složkám v obci.


Předsedkyně: Vlasta Hlostová , tel. 558658181