Novinky

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 1-2

4 769,57 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2020 - č. 3-9

5 682,37 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 1

2 237,43 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 2-4

2 160,64 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 5-6

4 011,16 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 7-8

2 995,86 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 9-10

5 780,30 kB

Stáhnout

PDF 

Sedlišťský zpravodaj 2018 - č. 11-12

3 793,97 kB

Stáhnout

irop_cz_ro_b_c-rgb-nahled1.jpg 30.07.2019

Informace o realizaci stavby cyklostezky

Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, II. etapa - část cyklostezka
Realizací projektu bude vyřešen problém chybějící infrastruktury pro nemotorovou dopravu podél frekventované silnice II/473 a z něho vyplývající riziko střetu automobilu s cyklistou či chodcem.
Cíle projektu jsou:
• Podpořit rozvoj cyklistické dopravy v obci Sedliště,
• Zvýšit nabídku stezek pro cyklisty a zlepšení cyklistické infrastruktury sloužící především k dopravě do zaměstnání, školy či za službami,
• Zatraktivnění regionu pro cykloturisty zvýšením dostupnosti turistických zajímavostí,
• Zvýšení bezpečnosti cyklistů podél frekventované silnice II/473,
• Podpora udržitelného způsobu dopravy, tj. regionální a místní mobility,
• Sekundárně také podpora zdravého životního stylu, jehož součástí může být pravidelná jízda na kole
Projekt je spolufinancován z evropských zdrojů, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

 

 

rodina-nahled1.png 19.06.2019

Rodinné pasy i v našem kraji

Projekt Rodinné pasy je inspirován projektem Familienpass v Dolním Rakousku, v České republice funguje již od roku 2006, kdy byl pilotně realizován v Jihomoravském kraji. V současnosti je do projektu zapojen také kraj Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a kraj Vysočina.
Projekt je založen na systému poskytování slev rodinám z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem do 18 ti let, včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených partnerským svazkem bez složení manželského slibu. Účast na projektu a využívání slev je pro rodiny díky podpoře Moravskoslezského kraje bezplatná a slevy mohou využít napříč celou republikou, podle zapojených poskytovatelů. Slevy je možné využívat na produkty i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod.

 

 

 

 

kurovec-nahled1.jpg 04.04.2019   Dokument je na úřední desce

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, které se týká hospodaření v lesích a je závazné pro vlastníky lesů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfdi-nahled1.jpg 09.10.2018

Omezení provozu na komunikaci II/473 v Sedlištích

Vážení občané, v posledním čísle zpravodaje byl zveřejněn článek o výstavbě nového chodníku a rekonstrukci a rozšíření stávajícího chodníku v centru obce u křižovatky silnic II. a III.třídy. V souvislosti s realizací stavebních prací se omlouváme za komplikace, které Vám způsobí omezení dopravy poblíž křižovatky.

 

 

Strana výpisu

3 ...