Cena vodného pro rok 2022.

29. listopadu 2021, 13:17 | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamuje cenu vodného pro rok 2022.

Přílohy: